حفظ حریم خصوصی مشتریان

سایت دست نگار تمام تلاش خود را جهت حفظ امنیت اطلاعات کاربران بر عهده می گیرد و از افشای اطلاعات ثبت شده توسط کاربران به طور عمد و یا سهو بطور جدیدی پرهیز می نماید .

اطلاعات اخذ شده از کاربران بطور امن در وب سایت و بدون امکان دسترسی به سایرین ذخیره شده و صرفا جهت برقرای ارتباط با خود کاربر از قبیل تماس با کاربر، ارسال خرید ها به ایشان، عودت مبلغ در صورت مرجوعی مورد استفاده قرار می گیرد.

دست نگار